امتیاز:5.9 ( 372 رای)
سال انتشار:
 • 1958
زمان: 99 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Frank Borzage
بازیگر:
 • Victor Mature
 • Li Hua Li
 • Ward Bond
جوایز :
امتیاز:6.2 ( 146 رای)
سال انتشار:
 • 1954
زمان: 86 min دقیقه
محصول:
کارگردان:
 • Milton Krims / Vittorio Vassarotti
بازیگر:
 • Errol Flynn
 • Gina Lollobrigida
 • Nadia Gray
جوایز :
امتیاز:6.7 ( 410 رای)
سال انتشار:
 • 1952
زمان: 77 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Arnold Laven
بازیگر:
 • Adam Williams
 • Meg Randall
 • Edward Binns
جوایز :
امتیاز:5.3 ( 292 رای)
سال انتشار:
 • 1958
زمان: 80 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Harmon Jones
بازیگر:
 • Guy Madison
 • Rhonda Fleming
 • James Griffith
جوایز :
امتیاز:6.3 ( 865 رای)
سال انتشار:
 • 1953
زمان: 95 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Richard Thorpe
بازیگر:
 • Robert Taylor
 • Stewart Granger
 • Ann Blyth
جوایز :
امتیاز:6.4 ( 368 رای)
سال انتشار:
 • 1953
زمان: 69 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Fred M. Wilcox
بازیگر:
 • Ralph Meeker
 • Elaine Stewart
 • Sally Forrest
جوایز :
امتیاز:6.3 ( 2,451 رای)
سال انتشار:
 • 1959
زمان: 86 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United Kingdom
کارگردان:
 • Gerald Thomas
بازیگر:
 • Kenneth Connor
 • Shirley Eaton
 • Charles Hawtrey
جوایز :
امتیاز:6.3 ( 487 رای)
سال انتشار:
 • 1953
زمان: 84 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Frederick De Cordova
بازیگر:
 • Audie Murphy
 • Joan Evans
 • Robert Sterling
جوایز :
امتیاز:6.3 ( 2,260 رای)
سال انتشار:
 • 1958
زمان: 84 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United Kingdom
کارگردان:
 • Gerald Thomas
بازیگر:
 • William Hartnell
 • Shirley Eaton
 • Eric Barker
جوایز :
امتیاز:5.5 ( 972 رای)
سال انتشار:
 • 1958
زمان: 87 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United Kingdom
کارگردان:
 • Henry Cass
بازیگر:
 • Donald Wolfit
 • Vincent Ball
 • Barbara Shelley
جوایز :